Een telefonische kennismaking is gratis.

De eerste ZielsZuivering in Heerlen of Amsterdam kost € 95,==.
Er wordt 2 uur voor uitgetrokken.
Een vervolgafspraak kost € 55,== per uur.

Er kan ook op afstand (zonder ontmoeting) gezuiverd worden.
Vooraf dient dan € 75,== op de bankrekening bijgeschreven te zijn.
Een vervolgzuivering kost € 55,==.

Aan organisaties en vermogende personen worden hogere bijdragen gevraagd.
Deze extra inkomsten komen aan ANBI doelen ten goede.

Vaak voldoen een paar ZielsZuiveringen aan de behoefte.